Rozszerzenie gwarancji

Rozszerzenie gwarancji

Jeżeli chcesz przedłużyć gwarancję na zakupiony sprzęt Fujitsu, skonsultuj się z nami. Opcja przedłużenia dostępna jest w przypadku trwania a także upłynięcia oryginalnego okresu gwarancyjnego, bez względu na to gdzie zakupiono sprzęt. Zapraszamy zatem do konsultacji, które pomogą nam w dostosowaniu najlepszej oferty dla Ciebie.

Tak Nie


Polsoft Engineering Sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsoft Engineering Sp. z o.o., z siedzibą 40-384 Katowice ul. Ks. Bpa Bednorza 19,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji za pomocą formularza na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,
• celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także udzielenie Pani/Panu odpowiedzi,
• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
• okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
*pole jest obowiązkowe

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW GWARANCYJNYCH
1Y - długość okresu gwarancyjnego.
OS - OnSite - naprawa na miejscu.
9x5 - dostępność serwisu 9 godzin przez 5 dni w tygodniu.
NBD RT - reakcja serwisu następnego dnia.
REC - Recovery - Gwarantowana naprawa sprzętu następnego dnia.
BI - BringIn - Samodzielne dostarczenie sprzętu do serwisu
C&R - Wysyłka sprzętu na koszt serwisu.